BRANNSTATISTIKK

By | 2017-05-19T09:55:43+00:00 juni 4th, 2015|Nyheter|

Antall boligbranner i Norge ligger på mellom 1400 og 1600 branner hvert år. Rundt 500 skjer i leiligheter. Siden 1970-tallet har antall omkomne i branner i Norge vært stabilt mellom 55-70 personer hvert år. Årene 2011 og 2012 er blant de laveste med 46 og 41 omkomne. Årsakene er ofte bruk av levende lys, elektriske [...]

TUNNELBRANN

By | 2017-05-19T09:55:43+00:00 juni 1st, 2015|Nyheter|

Det finnes rundt tusen tunneler i Norge. Det har skjedd mange bilbranner med kraftig røykutvikling i flere tunneler. Senest i 2014 ble over 70 personer røykskadd og måtte på sykehus etter brann- og røykutvikling i Gudvangatunnelen. De siste ti årene har 71 personer omkommet i ulykker i tunneler i Norge. Dette utgjør 3 prosent av [...]