Loading...
Om Safeshop 2017-05-19T09:55:42+00:00

OM SAFESHOP

Safeshop tilbyr utstyr som kan bety en stor forskjell ved brann eller røykutvikling. Selskapet har eksistert i over ti år. Fra 2015 vil fluktmaske være hovedsatsingen ved siden av noen tilleggsprodukter vi mener kan bidra positivt som supplement til lovbestemte varsling- og slukkeutstyr vi har i hjemmet.
Brann og røykutvikling oppleves av veldig få, men skulle man oppleve røykutvikling i egen bolig, på reise eller i bilen midt i en tunnel kan det bety den store forskjellen om du har en maske tilgjengelig.

Det er 13-1500 boligbranner og noen flere tunnelbranner i Norge hvert år. Åtte av ti omkomne skyldes røykskader.

Safeshop mener alle bør anskaffe fluktmaske som en «ekstraforsikring» selv om det ikke er et pålegg å ha slikt utstyr i hjemmet eller i bilen.

Safeshop har som mål at produktene vi tilbyr vil bety en forskjell.